THÔNG TIN LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 1_2017
THÔNG TIN LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 1_2017
Chuyên mục: Văn bản Đoàn TN
Ngày đăng tin: 16-03-2017

Mô tả thêm

THÔNG TIN

LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỢT 1_2017


Mùa hè xanh

MÙA HÈ XANH 2016 VÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN 2016CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH 2106TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCMTại Đắk Nông:Sửa chữa, sơn, trang trí lại Trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, Đắk Sắk, Đắk Mil(Đơn vị thực hiện: Đội Công tác xã hội và Khoa Quản trị kinh doanh).Sửa chữa, vệ sinh, sữa chữa nahf vệ sinh Trường tiểu học ...

Các tin liên quan »

Gửi phản hồi

Name*

E-mail*
Messenger*